Velkommen til Korsør Havn

Velkommen til Korsør Havn som er centralt er centralt placeret midt i Danmark. Korsør Havn nyder godt af den centrale infrastruktur med direkte forbindelse til det europæiske motorvejs- og jernbanenet.

Havnen er nem at finde – og nem at besejle med Storebæltsbroen placeret lige ved indsejlingen. Korsør Havn kan tilbyde alle de faciliteter, der kendetegner en effektiv erhvervshavn. Kontakt os for at høre nærmere eller bliv ringet op, når det passer dig.

Kontakt & Åbningstider

Amerikakajen 1, 1tv - 4220 Korsør
Tlf.: 58 37 00 85 / Fax: 58 35 25 98
Mail: info@korsoerhavn.dk

Administration
Korsør Havns daglige åbningstid:
Mandag til torsdag: 08.00 - 15.00
Fredag: 08.00 - 14.00

Hvordan gør vi vores havne grønne og innovative?

Home/Ikke kategoriseret/Hvordan gør vi vores havne grønne og innovative?

Hvordan gør vi vores havne grønne og innovative?

Der er hos Korsør Havn indledt en proces for at blive en endnu mere bæredygtig og innovativ virksomhed med omtanke for både naboer og vores miljø. I den forbindelse inviterede vi hor Korsør Havn for nylig, i et samarbejde med Connecting Zealand, virksomheder indenfor til matchmaking for at få alles bud på Smart Harbour løsninger hos Korsør Havn. 

 

“Det er en proces vi skal igennem. Som havn midt i byen er vi udfordret på røg, støj og møg, og det vil vi gerne kunne gøre bedre. Vi skal blive energimæssigt bedre og have nedbragt forurening, fortæller Jimmi Jørgensen, direktør i Korsør Havn, om baggrunden for matchmaking-dagen.”

På havnen har de udvalgt grøn el og energi samt ny teknologi indenfor tracking af gods som fokusområder på Korsør Havn.

På Korsør Havn i dag er skibenes dieselgeneratorer, drift af havnens kraner og havnens virksomheder med til at skabe støj og forurening. Havnen leder efter muligheder for grøn energigenerering og- lagring, så skibene kan slukke for deres generatorer og luft- og støjforurening undgås, hvilket vil resulterer i et bedre miljø for medarbejdere, naboer og miljøet generelt.

Hos Korsør Havn ønsker de ligeledes at kunne tilbyde grøn energi til anvendelse til havnerelaterede aktiviteter til de virksomheder, der lejer sig ind i havnens bygninger.

På havnen har de ydermere et ønske om sensorteknologi til indsamling af data til nye appli­kationer inden for tracking til et system, som kan opdatere kunden om, hvornår varen kan forventes modtaget. Korsør Havn håndterer i dag 400-500.000 tons gods årligt, et tal de arbejder på at øge.

Billede

Korsør Havn, Foto: Evan Hemmingsen

Et mål om at blive CO2 neutrale
“Vores mål på sigt er at blive CO2 neutrale og digitalisere alt, hvad der foregår på havnen. Det skal give mening for os, for kunderne og for vores naboer” udtaler Jimmi Jørgensen fortsat om den grønne og teknologiske omstilling.

Matchmaking-forløbet hos Korsør Havn gav masser af inspiration til fremtidige samarbejder og den videre proces, der nu i første omgang indebærer en analyse af Korsør Havns nuværende udfordringer. Den udarbejdet analyse skal danne baggrund for en overordnet løsning, der kan føre havnen igennem en grøn omstilling. Samtidig afventer man svar på en ansøgning om EU-midler, der kan understøtte projektet på Korsør Havn.

“Ja, jeg så jo helst det hele gennemført med det samme”, siger Jimmi Jørgensen, der dog for nuværende ikke har et endeligt overblik over en tidsplan for projektet. Men han oplyser, at det er planen, at både områdets virksomheder og naboer vil blive inddraget i processen, som den skrider fremad.

Matchmaking er en aktivitet under Connecting Zealand, som er et partnerskab mellem Erhvervshus Sjælland, Agro Business Park A/S og CLEAN.

By | 2019-04-30T11:48:26+00:00 april 26th, 2019|Categories: Ikke kategoriseret|0 Comments

Leave A Comment