Velkommen til Korsør Havn

Velkommen til Korsør Havn som er centralt er centralt placeret midt i Danmark. Korsør Havn nyder godt af den centrale infrastruktur med direkte forbindelse til det europæiske motorvejs- og jernbanenet.

Havnen er nem at finde – og nem at besejle med Storebæltsbroen placeret lige ved indsejlingen. Korsør Havn kan tilbyde alle de faciliteter, der kendetegner en effektiv erhvervshavn. Kontakt os for at høre nærmere eller bliv ringet op, når det passer dig.

Kontakt & Åbningstider

Amerikakajen 1, 1tv - 4220 Korsør
Tlf.: 58 37 00 85 / Fax: 58 35 25 98
Mail: info@korsoerhavn.dk

Administration
Korsør Havns daglige åbningstid:
Mandag til torsdag: 08.00 - 15.00
Fredag: 08.00 - 14.00

Tv-overvågning og videooptagelse

Home/Tv-overvågning og videooptagelse
Tv-overvågning og videooptagelse 2023-08-04T10:53:07+00:00

Korsør Erhvervshavns politik for behandling af personoplysninger i  forbindelse med tv-overvågning og videooptagelse. 

Som et led i Korsør Erhvervshavns kontrol og overvågning af havnearealerne, bliver der foretaget tv overvågning og videooptagelse af havnes arealer på land, samt havnebassiner og indsejling. 

Hvilke personoplysninger behandler vi – og hvorfor?
I forbindelse med havnens videoovervågning vil der kunne ske optagelser af personers adfærd og færden.  Optagelser gennemgås i tilfælde af ulykker samt ved konkret mistanke om ulovlig eller illoyal adfærd. Videoovervågningen er nødvendig for at leve op til ISPS kravene om havnesikring, udstedt af IMO International  Maritime Organization.

 

Behandlingshjemmel
Hjemlen til ovenstående behandlinger findes i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c d eller e.


Videregivelse af oplysninger

Der vil ikke blive videregivet personoplysninger om dig, medmindre der foreligger en saglig grund og en gyldig  behandlingshjemmel. Politiet kan i forbindelse med efterforskning af forbrydelse anmode om adgang til  videoovervågningsmateriale.


Databehandler

Al den data vi behandler om dig bliver opbevaret intern i vores administration, dine data bliver således  opbevaret på servere, der er ejet af Korsør Erhvervshavn. Serverne er fysisk placeret på Korsør Havn. Den  eksterne leverandør af service på vores server, behandler derfor alene data efter vores instruks. Den eksterne  leverandør sørger for at vores data opbevares forsvarligt og sikkert. 

Den eksterne leverandør af databehandlinger og må derfor alene behandle data efter vores instruks. Den  eksterne leverandør sørger for at vores data opbevares forsvarligt og sikkert.


Opbevaringsperioden

Alle optagelser gemmes i op til 30 dage, hvorefter de slettes automatisk, medmindre der er sagligt grundlag for at  opbevare dem længere.

Indsigt i, sletning eller rettelser af dine oplysninger
Du har ret til at få information om og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du mener, at vi behandler oplysninger der er urigtige eller vildledende, eller at vores behandling er i strid med den  gældende persondataretlige lovgivning, herunder Persondataforordningen, kan du anmode os om at få  berigtiget, slettet eller blokeret disse oplysninger. Vi vil besvare en sådan anmodning, så hurtigt som det kan lade  sig gøre.

 

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Korsør Erhvervshavn. Disse kan give dig indsigt i,  hvordan vi behandler dine oplysninger, berigtige eller slette dine oplysninger, hvis der er fejl eller ændringer. 

For en god ordens skyld gøres du desuden opmærksom på, at hvis du måtte være af den opfattelse, at der  behandles personoplysninger om dig i strid med persondataforordningens regler, så har du mulighed for at  indgive klage til Datatilsynet.

 

Kontaktoplysninger: 

Korsør Erhvervshavn
Amerikakajen 1, 1 tv  

Phone: +45 58 37 00 85  

E-mail: info@korsoerhavn.dk  

Web: www.korsoerhavn.dk

 

Korsør Erhvervshavns DPO: 

Advokat Karen Kaalund 

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

C. Andersens Blvd. 45
1553 København V 

www.kirklarsen.dk 

7611 5420 

kka@kirklarsen.dk 

Datatilsynets kontaktoplysninger er: 

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5
1300 København K 

3319 3200 

dt@datatilsynet.dk