Velkommen til Korsør Havn

Velkommen til Korsør Havn som er centralt er centralt placeret midt i Danmark. Korsør Havn nyder godt af den centrale infrastruktur med direkte forbindelse til det europæiske motorvejs- og jernbanenet.

Havnen er nem at finde – og nem at besejle med Storebæltsbroen placeret lige ved indsejlingen. Korsør Havn kan tilbyde alle de faciliteter, der kendetegner en effektiv erhvervshavn. Kontakt os for at høre nærmere eller bliv ringet op, når det passer dig.

Kontakt & Åbningstider

Amerikakajen 1, 1tv - 4220 Korsør
Tlf.: 58 37 00 85 / Fax: 58 35 25 98
Mail: info@korsoerhavn.dk

Administration
Korsør Havns daglige åbningstid:
Mandag til torsdag: 08.00 - 15.00
Fredag: 08.00 - 14.00

225 år som knudepunkt for vækst og udvikling

Home/Ikke kategoriseret/225 år som knudepunkt for vækst og udvikling

225 år som knudepunkt for vækst og udvikling

Korsør Havn har gennem historien spillet en central rolle for udviklingen af både Korsør by og erhvervslivet i regionen. Og det ser ud til at fortsætte, da havnen fejrer 225 års fødselsdag med både fyldt ordrebog, ambitioner om vækst og fokus på grøn omstilling

Af David Erichsen

Tirsdag den 23. august fylder Korsør Havn 225 år. Egentlig er havnen en del ældre, men fødselsdagen regnes fra den kongelige beslutning i 1797 om at Korsør Havn for fremtiden skulle styres af en selvstændig havnekommission.

Havnedirektør for Korsør Havn, Jimmi Jørgensen, ser etablering af den faste forbindelse over Storebælt i 1997/98 som den største forandring for havnen i de seneste 25 år.

Fra færgehavn til godshavn og selvstyre
”Da færgefarten stoppede, måtte havnen orientere sig på en ny måde som ren erhvervshavn. Dertil kom, at havnen i 2000 i forbindelse med en ny havnelov ændrede status fra kommunal havn til kommunal selvstyrehavn. Begge dele skærpede det forretningsmæssige fokus, da den nye status betød, at havnen fremover skulle drives som en forretning uden midler fra stat og kommune,” siger Jimmi Jørgensen, der har været ansat på havnen siden maj 1997.

Lang historie kort er, at omstillingen lykkedes, da havnen de næste to årtier udviklede sig til en god forretning, der dog tog et dyk i 2018, hvor man mistede to store kunder. Men omsætningen kom på niveau igen, og havnen har nu en strategi med at sprede forretningen på flere mindre kunder end få store.

Betjener det lokale erhvervsliv
Havnen har i dag ni medarbejdere og en forventning om i år at nå 500.000 ton gods over kaj primært indenfor landbrugsprodukter, byggematerialer, korn, gødning, skærver, gasbeton, træbriketter etc. En volumen, der svarer til over 15.000 lastbiler.

”Havnens primære formål er at betjene det lokale erhvervsliv. Isoleret set er vi ikke en stor virksomhed, men som tallene viser har vores funktion som infrastrukturplatform til private virksomheder en betydning for områdets erhvervsliv og dermed for den samlede økonomiske udvikling i kommunen og regionen,” siger Jimmi Jørgensen.

Unik placering tæt på dybhavsrute
I jubilæumsbogen om Korsør Havn fra 1997 står der, at havnen som en af de få havne i Danmark har front mod byen og ikke væk fra byen. Det betyder, at havnen er synlig del af Korsør by, hvor du som borger kan følge med havnens aktiviteter.

”Andre kendetegn er, at havnen deler sejlrende med den ene af Danmarks to flådestationer, og i forhold til andre erhvervshavne, er vi den havn, som er tættest på dybhavsruten i Storebælt og samtidig har direkte adgang til både motorvej og jernbane. Det er unikt. I forhold til E20 skal du på Sjælland fx helt til Køge for at finde en kommune med egen havn,” siger Jimmi Jørgensen.

Balance mellem by og erhverv
”Vores placering tæt på byen gør, at vi tænker meget over fx ikke at larme unødigt og på at forstyrre mindst muligt. Blandt andet prøver vi at undgå at laste og losse om natten, hvis det kan lade sig gøre, men det er altid en balance. På den ene side skal vi tage hensyn til byens borgere, på den anden side er vi der for byen og områdets erhvervsliv.”

For havnen handler det derfor om at finde det gode kompromis mellem de to hensyn, som også hjælpes på vej af grønne investeringer i landstrømsanlæg, hybridkran og elbiler, der både reducerer støj og forurening og er mere energieffektive og dermed et konkurrenceparameter.

Største udfordring er mangel på plads
Ifølge Jimmi Jørgensen er havnens største udfordring både nu og de kommende år mangel på plads.

”Havnen har en sund forretning, men vi siger mere nej end ja til nye opgaver, og det er ærgerligt. Med mere plads vil vi kunne laste og losse mere gods og derudover tiltrække virksomheder, der har brug for en placering tæt på en havn. Begge dele vil skabe nye arbejdspladser i kommunen.”

Havnen arbejder aktuelt med forskellige scenarier om at skaffe mere plads. Et af dem er fx køb af Stigsnæs.

”Ved fx at gør Stigsnæs til en del af Korsør Havn, vil vi kunne vækste både i forhold til transport af gods og i forhold til etablering af nye virksomheder. I den forbindelse er det værd at nævne, at en udvidelse af Korsør Havn kan ske for egne midler og risiko og ikke for kommunale skattekroner,” siger Jimmi Jørgensen.

Del af den globale udvikling
En udvidelse af Korsør Havn er også interessant i forhold til ambitionerne for Slagelse Kommune både hvad angår erhvervsudvikling og som kommune generelt. Det skyldes, at transport af gods over vand uden sammenligning er den mest energirigtige transportform, og 75 procent af alt import og eksport af gods til Danmark foregår via vores havne.

”Og den trafik vil fortsætte, da det altid vil være behov for at få fragtet grundlæggende råvarer. Dertil kommer, at skibsfart globalt er inde i en rivende udvikling. Der sker meget på stort set alle erhvervshavne – også i Danmark – med etablering af Power2X anlæg, udskibning af vindmøller etc.,” siger Jimmi Jørgensen.

Han mener, Slagelse Kommune kan blive en del af den udvikling i kraft af Korsør Havn. Spørgsmålet er mere, hvor stor den del skal være, da det afhænger af den plads, havnen får til rådighed de kommende år.

Jimmi Jørgensen forsikrer dog, at havnen kan udvikle sig i de nuværende rammer og på en måde der balancerer hensynet til erhvervsliv og byens liv. Men jo mere areal jo mere udvikling.

By | 2022-09-26T16:13:21+00:00 august 23rd, 2022|Categories: Ikke kategoriseret|0 Comments