Velkommen til Korsør Havn

Velkommen til Korsør Havn som er centralt er centralt placeret midt i Danmark. Korsør Havn nyder godt af den centrale infrastruktur med direkte forbindelse til det europæiske motorvejs- og jernbanenet.

Havnen er nem at finde – og nem at besejle med Storebæltsbroen placeret lige ved indsejlingen. Korsør Havn kan tilbyde alle de faciliteter, der kendetegner en effektiv erhvervshavn. Kontakt os for at høre nærmere eller bliv ringet op, når det passer dig.

Kontakt & Åbningstider

Amerikakajen 1, 1tv - 4220 Korsør
Tlf.: 58 37 00 85 / Fax: 58 35 25 98
Mail: info@korsoerhavn.dk

Administration
Korsør Havns daglige åbningstid:
Mandag til torsdag: 08.00 - 15.00
Fredag: 08.00 - 14.00

Udbudsmateriale havnekran hos Korsør Havn

Home/Ikke kategoriseret/Udbudsmateriale havnekran hos Korsør Havn

Udbudsmateriale havnekran hos Korsør Havn

Indledning

Korsør Havn ønsker at købe en fabriksny mobil materialehåndteringsmaskine med tilhørende servicekontrakt.

Materialehåndteringsmaskinen skal hovedsageligt anvendes i forbindelse med godshåndtering som losning og lastning af skibe, primært bulkaktiviteter.


Ordregiver

Korsør Havn

Amerikakajen 1

DK-4220 Korsør
Danmark

CVR nr. 31 86 09 54

 

Alle henvendelser forud for tilbudsafgivelsen om yderligere oplysninger, dokumentation

  1. skal fremsendes på e-mail til nedenstående kontaktperson:

 

Kontaktperson

Havnedirektør Jimmi Jørgensen

Direkte: +45 6179 6164

Mail: jij@korsoerhavn.dk

 

Tekniske specifikationer:

Havnekranen skal være mobil og kunne køres mellem adskilte havneområder.
På grund af restriktioner på kørehøjden må kranen ikke være højere end 5,60 meter i transportkonfigurationen.

Kranens laste-/lossekapacitet ønskes så høj så mulig og den skal kunne laste og losse skibe på indtil 8.000 ton dødvægt. Minimumskrav for stikboltens rækkevidde er 20 meter vandret og 7 meter under kajkant.

Kranen skal være dieseldrevet med energigenanvendelse, hybrid eller ren el løsning, med forbehold for at kranen kan transportere sig selv uden ekstern strømforsyning.

Kabinen skal være indrettet til havnedrift og der er stor fokus på kørerens arbejdsbetingelser.

Kranen skal overholde gældende lovgivninger og godkendelser.

Derudover er Korsør Havn åben for leverandørens forslag til løsning.

 

Beskrivelse af udvælgelsesbetingelser:

Prisen er ikke eneste udvælgelseskriterium. Følgende kriterier og vægtninger indgår i udvælgelsen:

  • Pris – 25%.
  • Arbejdsmiljø for kranføreren – 25%.
  • Laste-/losserate – 25%.
  • Miljø, forbrug og bæredygtighed – 25%.

De 4 punkter tildeles point fra 1-5, hvor 5 er bedst og 1 er dårligst.

Desuden forventes der at der tilknyttes en serviceaftale med en times tilkald i tilfælde af akutte nedbrud.

 

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato: 15/05/2020. Tidspunkt: 23:59. Materialet kan sendes i papir eller elektronisk form på nedenstående adresse:

Korsør Havn
Att.: Jimmi Jørgensen
Amerikakajen 1
4220 Korsør
Email: jij@korsoerhavn.dk


Betingelser for åbning af bud

Dato: 18/05/2020. Tidspunkt: 11:00

Sted: Korsør Havn, Amerikakajen 1, 4220 Korsør

Byderne er velkomne til at overvære åbningen.

Endelig kontrakt forventes indgået 29. maj 2020.

Kontraktbetingelser

Udbuddet afsluttes med indgåelse af en købsaftale.

Derudover forventes det at der også indgås en serviceaftale for 10 år, med mulighed for forlængelse.

Kranen forventes leveret og samlet på Korsør Havn. Havnen overtager kranen når tilfredsstillende funktionstest er gennemført.


Almindeligt gældende forpligtelser

Leverandøren forventes at leve op til EU’s og Danmarks generelle lovgivning vedrørende hvidvask, børnearbejde, korruption mm.

Købslovens almindelige betingelser er naturligvis også gældende.

 

Klageadgang

Klageprocedurer

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

Præcise oplysninger om klagefrist(er): 

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. 

Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/media/9828/klagevejledning.pdf

By | 2020-05-12T14:52:09+00:00 maj 12th, 2020|Categories: Ikke kategoriseret|0 Comments

Leave A Comment